Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

TIEVETERAANIT ry.

Sääntömääräinen vuosikokous ESITYSLISTA

Aika: 21.3.2018 klo 14.30 -16.30

Paikka: M/S Mariella, Conference osasto.

Läsnä: Liite

1. Kokouksen avaus ja tervehdykset

Tieveteraanit ry:n puheenjohtaja Jorma Viitamäki

- Destian tervehdyksen tuo johtaja Jouni Karjalainen.

- Muut tervehdykset

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttava koolle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Tästä kokouksesta on ilmoitettu yhdistysten puheenjohtajille sähköpostilla 19.2.2018

3. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt:

a. Puheenjohtaja

b. Sihteeri

c. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d. Kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan viralliset edustajat ja paikalla olevien äänilukumäärä, (liite)

sekä päätetään muiden jäsenten osallistumisesta kokoukseen (läsnäolo- ja

puheoikeus).

5. Hyväksytään kokoukselle esityslista työjärjestykseksi

6. Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus (liite) ja päätetään sen hyväksymisestä.

7. Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastuskertomus ajalta 1.1 -31.12.2017

(liite).

8. Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille toimihenkilöille.

9. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja maksutapa v.2018

Hallituksen esitys: 2 €/jäsen ja se tulee suorittaa toukokuun loppuun mennessä

31.12.2017 jäsentilanteen mukaan.

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite).

11. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2018 (liite)

12. Valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet kaudelle 2018–2019

Erovuorossa ovat:

Tapio Raukola (Häme), varajäsen Mirja Sjöman, Väinö Pitkälä (Oulu), varajäsen

Kyösti Pesonen ja Else-Marie Oksanen (Tieseniorit), varajäsen Helena Petäjistö.

Vuoden 2018 jatkavat:

Pirjo Juhanoja (Turku), varajäsen Jouko Välimäki, Pirkko Kanerva (Keski-Suomi),

varajäsen Veikko Puranen ja Urpo Pynnönen (Mikkeli), varajäsen Kalevi Aho ja

Jorma Viitamäki (Pohjanmaa), varajäsen Seppo Rikala.

13. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

(Toiminnantarkastajina vuonna 2017 ovat toimineet Kerttu Saarela (Turku) ja Pentti

Vuotila, (Turku), varalla Sirpa Vuotila (Turku) ja Seija Suomalainen (Turku).

14. Päätetään muista jäsenyhdistysten esittämistä asioista, jotka on kirjallisesti esitetty

hallitukselle tammikuun loppuun 2018 mennessä. Muita esityksiä ei ole tullut.

15. Muut asiat

Keskustellaan ja päätetään seuraavan vuosikokouksen 2019 järjestäjästä.

Vuoden 2018 kesäretki suuntautuu Turun saaristoon 7.-8.8.2018.

Turun piirin Tieveteraanit järjestävät.

16. Kokouksen päättäminen

 

Tieveteraanit ry

Toimintakertomus vuodelta 2017

1. Yleistä

Tieveteraanit ry:n toiminta on jatkunut säännöissä olevien päämäärien toteuttamiseksi. Vuoden

2017 aikana toteutettiin toimintasuunnitelmaa.

Liikenneviraston, ELY -keskusten ja Destia Oy:n positiivinen suhtautuminen Tieveteraaneihin

jatkui.

Tieveteraanien yleistä edunvalvontaa hoidettiin Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK

ry:ssä. Yhdistyksen varsinaisena edustajana oli Else-Marie Oksanen ja varana Esko

Hyytiäinen. Tieveteraanien vuosikokous päätti yksimielisesti 15.3.2017 erota VENK ry:stä

1.4.2017 alkaen.

2. Yhdistyksen organisaatio

2.1 Jäsenet

Vuoden 2017 lopussa seitsemässä jäsenyhdistyksessä oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä

532 (v. 2016 oli 568). Tilanne on huolestuttava.

Liitteenä ovat jäsenmäärät yhdistyksittäin.

2.2 Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2017 Sokos Hotel Eedenissä, Oulu.

Läsnä oli 22 virallista edustajaa seitsemästä (7) jäsenyhdistyksestä edustaen 33 ääntä ja muita

8 henkilöä. Tieveteraanit ry:n puheenjohtaja Urpo Pynnönen avasi kokouksen toivottaen kaikki

tervetulleeksi.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Väinö Pitkälä ja sihteerinä Kyösti Pesonen, Oulun

Tieveteraanit ry:stä.

Vuosi oli yhdistyksen 29. toimintavuosi.

Tieveteraanit ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Viitamäki Seinäjoelta

Pohjanmaan tieveteraaneista.

2.3 Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2017: Jorma Viitamäki, pj, (Pohjanmaa), Urpo Pynnönen,

(Mikkeli), Pirkko Kanerva, sihteeri (Keski-Suomi), Tapio Raukola (Häme), Väinö Pitkälä (Oulu),

Else-Marie Oksanen, vpj.(Tieseniorit) ja Pirjo Juhanoja (Turku).

Henkilökohtaiset varajäsenet: Helena Petäjistö (Tieseniorit), Mirja Sjöman (Häme), Kyösti

Pesonen (Oulu), Seppo Rikala (Pohjanmaa), Kalevi Aho (Mikkeli), Veikko Puranen (K-S) Ja

Jouko Välimäki (Turku).

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 15.3.2017 alkaen klo 19.05. Kokouksessa valittiin

yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Else-Marie Oksanen, sihteeriksi Pirkko Kanerva ja

taloudenhoitajaksi Pirkko Kanerva.

Kotisivujen ylläpitäjäksi valittiin Raimo Sillanpää (Pohjanmaa).

Vuoden 2017 hallitus kokoontui järjestäytymiskokouksen lisäksi sähköpostikokoukseen 15.5–

19.5.2017 ja Tampereelle 6.9.2017 kesäpäivien yhteydessä.

Edellisvuoden hallitus kokoontui Tampereella 24.1.2017 valmistellakseen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kerttu Saarela ja Pentti Vuotila (Turku) ja

varalla Sirpa Vuotila ja Seija Suomalainen (Turku).

3. Yhteistyökumppanit

Liikennevirasto, ELY -keskus ja Destia Oy

Yhteistyö Liikenneviraston, ELY:n liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden ja Destia Oy:n

kanssa on sujunut perinteisen mukavasti. Uusien johtavien henkilöiden myönteinen

suhtautuminen Tieveteraanit ry:n sekä Tieveteraanien paikallisyhdistysten toimintaan entisiä

tiealan ihmisiä yhdistävinä toimijoina on ollut mallikasta. Henkilömäärät ELY -keskusten

liikenne- ja infrastruktuurivastuualueilla ja Destia Oy:ssä ovat huomattavasti vähentyneet.

Johto ELY -keskuksista, kuten myös Destia Oy:stä ovat viestineet Tieveteraanit ry:lle

toimintamme laajentamistarvetta kaikkia infra-alan toimijoita kattavaksi, mutta nykyiset

sääntömme eivät sitä salli.

4. Virkistystoiminta

Tieveteraanien kesäpäivät suuntautuivat Tampereelle 5-7.9.2017.

5.9 ip Tampere-kiertoajelu, illalla oli Tampereen kaupungin vastaanotto Raatihuoneella,

kaupunginvaltuutettu Matti Höyssä.

6.9 päivä oli Tampere 1918-tapahtumien teemapäivä ja illallinen hotelli Tornissa.

7.9 jatkotutkimuksia Tampereen erikoisuuksiin päätyen Pyynikin näkötornille.

Kiitokset Hämeen tieveteraaneille onnistuneista kesäpäivistä.

Katso kotisivuilta puheenjohtajan palsta ja kuvasarja kesäpäivistä.

5.Talous

Vuoden 2017 taseen loppusumma on 4855,83 € ja toimintavuoden alijäämä 208,21 €.

Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 2 €/jäsenmaksun suorittanut henkilöjäsen. Yhdistyksen

pankkina on ollut Lapuan Osuuspankki.

Tieveteraanit ry:n toiminnalle on saatu merkittävää taloudellista tukea Destia Oy:n 1000 €

kannatusjäsenmaksusta.

6. Muuta

Pöytästandaareja ostettiin 15 kpl yhdistykselle.

Yhdistyksellä on 8 standaaria jäljellä, 35 €/kpl. Rintamerkkejä on sihteerillä 66 kpl 3 €/kpl.

Tieveteraanit ry:llä on omat kotisivut. Sivuja on ylläpitänyt Raimo Sillanpää, Pohjanmaa.

18.1.2017 mennessä sivulla oli 257262 kävijää (vuoden 2012 lopussa kävijöitä oli 87800).

Tampereella 24.1.2018

Hallitus

 

Tieveteraanit ry. 24.1.2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä

Yhdistyksen suurin voimavara on jäsenyhdistykset ja siellä toimivat aktiiviset jäsenet.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsenyhdistyksien ja kerhojen yhteistoimintaa ja valvoa

henkilöjäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja.

Yhdistys järjestää yhteisiä matkoja, valistus-, tiedotus-, tuettuja virkistys- ja kuntoutustilaisuuksia sekä

avustaa jäsenyhdistyksiään eläkeläisiä koskevien etuisuuksien kehittämisessä.

Kehitetään yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Pyritään lisäämään jäsenmääräämme paikallisyhdistyksiä tukemalla erityisesti nyt, kun lähes kaikissa

jäsenyhdistyksissä on jäsenmäärä pienentynyt.

Kokoukset

24.1.2018 hallituksen kokous vuosikokousvalmisteluja varten Destian tiloissa Tampereella.

Hallituksen kokouksia arvioidaan pidettäväksi edellisen lisäksi kaksi, järjestäytymiskokous vuosikokouksen

yhteydessä ja kesällä Turun saaristo matkalla, sekä tarvittaessa sähköpostikokous.

Vuosikokous on 21.3.2018: M/S Mariella, Conference osasto, Hki. Järjestelyistä vastaa Tieseniorit.

Matkat, virkistys

Vuosikokouksen yhteydessä suoritetaan yhdistyksen 30-vuotisristeily 21.3 – 23.3.2018 Helsinki –

Tukholma.

Turku järjestää saaristomatkan ja alustavasti sovittiin 7-8.8.2018. Lähtö Nauvosta - Kustaviin.

Virkistysviikkoa ei saada v. 2018. Jatkossa varaudutaan vuoden 2019 virkistysviikon

järjestämiseen.

Yhteistyö entisten työnantajatahojen kanssa

Yhteistyötä tehdään entisten työnantajien kanssa, sekä pyritään saamaan entiset kannatusjäsenmaksut.

Alueellisesti sovitaan Destia Oy:stä ja ELYstä eläkkeelle siirtyvien ilmoittamisesta yhdistyksien sihteereille.

Tiedottaminen

Jäsenyhdistyksille ja kerhoille yhdistys lähettää ajankohtaisista asioista tiedotteita.

Sähköpostia käytetään tiedon välittämiseen niille, joilla on sähköposti.

Myös kotisivuja käytetään tiedottamiseen. Jäseniltä toivotaan aktiivista tiedottamista, tapahtumia ja kuvia.

Sivuilta linkit Liikenneviraston, ELY:n ja Destia Oy:n ja jäsenyhdistysten kotisivuille.

Huomionosoitukset

Pöytästandaarit ovat käytettävissä (8 kpl sihteerillä 35 €/kpl) ansioituneiden jäsenten muistamiseen.

Rintamerkkejä on sihteerillä.

Talous

Talouden pitäminen terveellä pohjalla edellyttää toimenpiteitä. Jäsenhankintaa on tehostettava ja

päätettävä jäsenistön laajentamisesta infra-alan muihin entisiin toimijoihin esimerkiksi kuntapuolelta tai

suurista/ keskisuurista yrityksistä eläkkeelle siirtyneisiin.

Yhteisten matkojen ja perinteisen kesäretken järjestelyissä avustetaan yhdistyksiä hallituksen päätösten

mukaisesti.

Hallituksen kokousmatkat maksetaan talousarvion rajoissa.

Yhdistyksen talous on tiukka ja tarvitaan toimenpiteitä sen kohentamiseksi.

Tampereella 24.1.2018

Hallitus

 

 

©2019 tieveteraanit - suntuubi.com